Site-navigatie

Website over seksueel misbruik door vrijwilligers

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 11 juni 2009 – De nieuwe website Inveiligehanden.nl is opgezet om misbruik van minderjarigen binnen vrijwilligersorganisaties te voorkomen. Op de website staan maatregelen beschreven waarmee organisaties een veilig klimaat kunnen creëren en wat ze kunnen doen bij een vermoeden van misbruik.

De website is opgezet door Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (Vereniging NOV) in opdracht van het ministerie van Justitie.
NOV werkt met het project ‘In veilige handen’ aan het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en gepast omgaan met seksueel misbruik. NOV werkt hiervoor samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland.
Meer informatie: www.inveiligehanden.nl
Bron: Vereniging NOV

Nederlands Jeugd instituut