Site-navigatie

Zwerfjongere krijgt geen goede hulp

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 9 juni 2009 – Het aanbod van de jeugdzorg en maatschappelijke opvang sluit niet goed aan bij de hulpvraag van zwerfjongeren. Dat blijkt uit een onderzoek van de DSP-groep naar de overstap van jeugdzorg naar maatschappelijke opvang.

Hoewel jeugdzorg bij 18 jaar stopt, wordt de hulp vaak al eerder afgebouwd. Er vindt geen overdracht plaats van dossiers van jeugdzorg naar maatschappelijke opvang. Voor de woonvormen van jeugdzorg en maatschappelijke opvang bestaan bovendien wachtlijsten. Een deel van de zwerfjongeren laat daardoor alle begeleiding los maar redt het niet en gaat opnieuw zwerven.
De onderzoekers bevelen aan om doorlopende begeleiding vanaf 17 jaar te creëren. Ook moet doorstroming in de maatschappelijke opvang gestimuleerd worden, om zo de wachtlijsten te verkorten.
Meer informatie: Zwerfjongeren (z)onder dak
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut