Site-navigatie

Aantal onderzoeken door AMK gedaald

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 21 juli 2009 – De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) hebben voor het eerst in vijf jaar minder onderzoeken naar een vermoeden van kindermishandeling gedaan. Vorig jaar deden de AMK’s ruim 16 duizend onderzoeken, een daling van 5 procent ten opzichte van 2007. Het aantal meldingen van een vermoeden van kindermishandeling nam in 2008 wel toe, naar bijna 53 duizend. Dat staat in het AMK-jaarverslag 2008 van MOgroep Jeugdzorg.

Een mogelijke oorzaak voor de lichte daling van het aantal onderzoeken is dat een melding niet door het AMK maar door de afdeling Toegang van bureau jeugdzorg wordt afgehandeld als er geen sterke aanwijzingen voor kindermishandeling zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gevallen van verwaarlozing zonder dat er sprake is van fysieke of geestelijke mishandeling. Ook groeit het aantal meldingen via Zorg- en adviesteams.
Meer informatie: Adviezen en meldingen over kindermishandeling in 2008
Bron: MOgroep Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut