Site-navigatie

Campagne tegen huwelijksdwang en achterlating

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 2 juli 2009 – Met de vakantie op komst start het programmabureau ‘Eergerelateerd geweld’ van het ministerie van Justitie de landelijke voorlichtingsactie tegen ‘Huwelijksdwang en achterlating’. Ieder jaar blijk dat vooral allochtone meisjes niet van vakantie in het herkomstland terugkeren.

Vaak blijken ze tegen hun wil te zijn achtergelaten en soms te zijn uitgehuwelijkt.
Jongeren die vermoeden dat hen zoiets staat te wachten kunnen contact opnemen met een advies- en steunpunt huiselijk geweld. Ze kunnen als voorzorgsmaatregel een ‘Noodplan achterlating’ opstellen via een stappenplan. In het noodplan beschrijft de jongere welke signalen op achterlating wijzen, welke personen daarbij een rol spelen, wanneer ze precies op vakantie gaan, waar naartoe en tot wanneer. Het ingevulde noodplan gaat in een gesloten enveloppe naar een vertrouwenspersoon die actie onderneemt als de jongere niet op de afgesproken datum terug is.
Om jongeren te bereiken is een filmpje op Youtube gezet en de website www.achterlating.hyves.nl ontwikkeld.
Meer informatie: www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl; Noodplan
Bron: Veiligheid begint bijvoorkomen

Nederlands Jeugd instituut