Site-navigatie

Inspectie: Particuliere jeugdzorg zeer onder de maat

Nieuwsbrief Jeugd NJi – De Inspectie jeugdzorg heeft ongeveer twintig kinderen bij de particuliere instellingen voor jeugdopvang Back to Basics in Hilversum en de Stichting Kind in Langenboom in Noord-Brabant weg laten halen. Bij onverwachte controles bleek de zorg er zeer onder de maat en was de veiligheid van de kinderen niet gegarandeerd. Zo ontbrak het aan goede begeleiding van de kinderen. Kinderen en jongeren van 0 tot 17 jaar zijn via crisisplaatsingen in de instellingen terechtgekomen in afwachting van een plaats in de reguliere jeugdzorg.

De inspectie wil dat het particuliere aanbod snel in kaart wordt gebracht. Ook vindt ze dat de provincies maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de bureaus jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders alleen kinderen plaatsen in instellingen die voldoen aan de eisen in de Wet op de jeugdzorg en de afspraken in het Protocol Nieuwe Zorgaanbieders.
Meer informatie: Inspectie jeugdzorg – Bericht; Protocol nieuwe aanbieders, 2005
Bron: Inspectie jeugdzorg; ANP

Nederlands Jeugd instituut