Site-navigatie

Justitie erkent FFT en In Control!

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 8 juli 2009 – De jeugdinterventies Functional Family Therapy (FFT) en In Control! zijn in juni erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. De interventies voldoen aan de kwaliteitscriteria die de commissie stelt, waardoor het waarschijnlijk is dat ze bijdragen aan het terugdringen van delictgedrag.

Functionele Gezinstherapie is bedoeld voor de gezinnen van jongeren van 11 tot 18 jaar met gedragsproblemen, waaronder crimineel gedrag. De therapie wil het functioneren van de jongere en het gezin verbeteren en de kans op herhaling van crimineel gedrag verkleinen.
In Control! is een interventie voor jongens van 12 tot 22 jaar die agressieve delicten hebben gepleegd. Het doel is herhaling van delicten tegengaan. De interventie maakt gebruik van agressieregulatie- en ontspanningstechnieken, socialevaardigheidstraining en cognitieve gedragstherapie.
Meer informatie: Erkende justitiële gedragsinterventies; Databank Effectieve jeugdinterventies – FFT; Databank Effectieve jeugdinterventies – In control!
Bron: Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Nederlands Jeugd instituut