Site-navigatie

Meer steun voor gedetineerde moeders en hun kind

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 7 juli 2009 – Gedetineerde moeders en hun kinderen krijgen meer steun tijdens en na detentie. Dat schrijft minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin op 7 juli in een brief aan de Tweede kamer. De politie moet voortaan meteen bij de arrestatie nagaan of een vrouw kinderen heeft.

Vrouwen geven niet altijd aan dat zij de zorg voor een kind hebben, omdat ze bang zijn dat die hen afgenomen wordt. Om te zorgen dat het contact tussen moeder en kind tijdens de detentieperiode intact blijft, komt er, naast de reguliere bezoekregeling van een keer per week, ten minste vier maal per jaar een speciaal ouder-kindbezoek. Na het uitzitten van de straf moeten gemeenten er op toezien dat ouder en kind bij een van de Centra voor Jeugd en Gezin terechtkomen voor opvoedhulp.
Het ministerie van Justitie is in 2007 een onderzoek begonnen naar de effectiviteit van opvoedingsondersteuning tijdens detentie. Dat onderzoek loopt nog tot 2012.
Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer
Bron: Spits, 7 juli 2009; ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut