Site-navigatie

Trimbos begint proef met invoering richtlijn ADHD

Nieuwsbrief Jeugd NJi – Het Trimbos-instituut is in juni bij wijze van proef begonnen met het invoeren van de Multidisciplinaire Richtlijn ADHD voor kinderen en jeugdigen. Het doel van de proef is dat alle sectoren waarmee een jongere met ADHD te maken heeft, met de richtlijn beter gaan samenwerken. De eerste- en tweedelijnszorg, de school en de jeugdgezondheidszorg gaan werken aan snelle diagnostiek, monitoring van het medicijnbeleid, het invoeren van effectieve interventies en het stoppen met interventies die niet-effectief zijn.

Riagg Amersfoort, Jeugdriagg Noord Holland Zuid en GGZ Drenthe nemen deel aan de tweejarige proef. Het Trimbos-instituut voert de proef uit in samenwerking met het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ) en in opdracht van ZonMw.
Meer informatie: ZonMw
Bron: Trimbos-instituut

Nederlands Jeugd instituut