Site-navigatie

Tweehonderd extra plaatsen in gesloten jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 6 juli 2009 – Steeds meer jongeren doen een beroep op gesloten jeugdzorg. Daarom komen er tussen nu en 2013 tweehonderd plaatsen bij. Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin schreef dat op 7 juli in een brief aan de Tweede Kamer.

Naast reguliere gesloten jeugdzorgplaatsen blijkt er een grotere behoefte te zijn aan plaatsen voor tienermoeders met hun kinderen en voor jongeren onder de 12 jaar. Ook voor deze groepen komt er extra capaciteit.
Rouvoet ging in eerste instantie uit van veertienhonderd jongeren die in de gesloten jeugdzorg terecht konden. Dat worden er nu in totaal zestienhonderd.
Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer
Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut