Site-navigatie

Vier interventies erkend door erkenningscommissie

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 16 juli 2009 – De Erkenningcommissie Interventies heeft vier interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd. De naam van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies is gewijzigd omdat nu ook interventies voor volwassenen worden beoordeeld. ‘Girls’ Talk’ bestaat uit intensieve groepsbijeenkomsten voor laagopgeleide meiden ter bevordering van hun seksuele gezondheid.

Bij ‘Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding’ krijgen ouders van een kind dat risico loopt delinquent gedrag te ontwikkelen thuis intensieve hulpverlening.
‘Plezier op school’ is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden. Doel is hun sociale competentie te vergroten, zodat ze een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs.
‘Ik (r)ook niet’ is een lespakket voor kinderen in groep 7 en 8 om ze voor de negatieve gevolgen van roken te waarschuwen.
Meer informatie: Effectieve jeugdinterventies; Nji – Nieuwe naam voor Erkenningscommissie Jeugdinterventies
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut