Site-navigatie

Ouders vinden pesten belangrijk issue

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 18 augustus 2009 – Volgens ouders doen scholen te weinig aan pestgedrag en wordt er niet adequaat op ingespeeld. Dat blijkt uit het eerste Nationale Scholenonderzoek van het Centrum voor Online Onderzoek onder ruim 6.600 ouders. De resultaten werden op 14 augustus bekendgemaakt. Van de leerlingen in het basisonderwijs is 31 procent wel eens slachtoffer van pesten en is 18 procent wel eens dader.

Uit het onderzoek blijkt ook dat volgens de ouders kinderen met een lichamelijke handicap welkom zijn op school. Het toelaten van leerlingen met gedragsproblemen of een verstandelijke handicap kan volgens hen alleen onder voorwaarden. Leraren moeten beschikken over voldoende capaciteiten, tijd en ondersteuning vanuit de school.
In het algemeen zijn ouders tevreden over de basisscholen. Ruim 85 procent van de leerlingen gaat met plezier naar school.
Meer informatie: Rapport Nationaal Scholenonderzoek
Bron: Scholenonderzoek.nl

Nederlands Jeugd instituut