Site-navigatie

UMC: hulp allochtone slachtoffers seksueel geweld

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 18 augustus 2009- Het Psychotraumacentrum van het Utrechts Medisch Centrum start een project om Turkse en Marokkaanse slachtoffers van seksueel geweld te bereiken. Meisjes en jonge vrouwen van allochtone afkomst zoeken zelden professionele hulp, aldus het Psychotraumacentrum. De drempel om hulp te zoeken is voor hen hoog, omdat ze bang zijn gestigmatiseerd of uitgestoten te worden.

Meisjes en jonge vrouwen die eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt, kunnen daar blijvende problemen van ondervinden zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het Psychotraumacentrum gaat informatiebijeenkomsten organiseren in buurt- en vrouwenhuizen, in moskeeën en op scholen om allochtone meisjes te informeren over en te motiveren voor traumabehandeling.
Meer informatie: Website UMC
Bron: UMC Utrecht

Nederlands Jeugd instituut