Site-navigatie

Wachtlijsten jeugdzorg weer gestegen

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 17 augustus 2009 – De wachtlijsten in de jeugdzorg nemen weer toe. Bij metingen vorig jaar en begin dit jaar was er nog sprake van een daling van de wachtlijsten. Bij sommige provincies is nog steeds een daling te zien maar volgens minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin is die niet voldoende. Dat staat in een brief die de minister op 13 augustus aan de Tweede Kamer stuurde.

Vorig jaar spraken de minister en de provincies af dat er eind 2009 geen wachtlijsten meer zijn. Geen jongere zou langer dan negen weken op zorg hoeven wachten. De minister maakt zich over sommige provincies zorgen of dat gaat lukken. Van hen wil hij weten hoe zij ervoor gaan zorgen dat er eind van het jaar geen wachtlijsten meer zijn.
Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer; IPO cijferoverzicht per provincie
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut