Site-navigatie

Website over Europees gezinsbeleid is vernieuwd

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 25 augustus 2009 – De vernieuwde website van de European Alliance of Families bevat sinds kort meer informatie over het gezinsbeleid in de lidstaten van de EU. Op deze website staan ondermeer praktijkvoorbeelden en links naar beleidstukken en onderzoeksrapporten.

De website wil beleidsmakers en professionals ondersteunen bij het creëren van betere leefomstandigheden voor alle Europese gezinnen. De European Alliance of Families, opgericht op initiatief van de Europese regeringsleiders, wil door onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking een meer gezinsvriendelijk beleid stimuleren.
Meer informatie: Web portal of the European Alliance for Families
Bron: Web portal of the European Alliance for Families

Nederlands Jeugd instituut