Site-navigatie

Interventies overgewicht nauwelijks geëvalueerd

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 11 september 2009 – Nederlandse en Engelse programma’s om overgewicht te voorkomen worden niet of nauwelijks geëvalueerd. Dat blijkt uit onderzoek van de adviesbureaus ECORYS en ECOTE. Als er wel evaluatie plaatsvindt, dan richt die zich vooral op kortetermijnresultaten, zoals feedback en gedragsveranderingen van kinderen. Gewichtsafname op lange termijn en gegevens over de kosten van programma’s krijgen onvoldoende aandacht in evaluaties van preventieprogramma’s.

De onderzoekers concluderen ook dat zowel Engelse als Nederlandse programma’s te afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Het is voor het voortbestaan van de programma’s daarom essentieel dat overgewicht hoog op de politieke agenda blijft staan.
In beiden landen zijn interventieprogramma’s het meest succesvol als er wordt samengewerkt door bijvoorbeeld sportverenigingen, de GGD en de jeugdgezondheidszorg. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het project Fit, Food and Fun in Beverwijk waarbij een fysiotherapeut, een diëtist en de GGD samenwerken om overgewicht bij kinderen te voorkomen.
Meer informatie: Rapport over preventief beleid overgewicht kinderen
Bron: ECORYS en ECOTE

Nederlands Jeugd instituut