Site-navigatie

Jeugdwerkloosheid is prioriteit in 2010

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 15 september 2009 – De bestrijding van jeugdwerkloosheid krijgt in 2010 hoge prioriteit. Dat staat in de begroting van het ministerie voor Jeugd en Gezin voor 2010, die bekend is gemaakt op 15 september. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 is daarvoor 250 miljoen euro beschikbaar.

Om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan begint er een programma om jongeren langer door te laten leren en komen er meer stages. Ook is er aandacht voor een betere aansluiting tussen de wensen van werkgevers en de kwaliteiten van jongeren. Laagopgeleide jongeren die met de jeugdzorg te maken hebben, krijgen extra hulp bij het vinden bij een baan. Gemeenten krijgen extra geld om meer banen te creëren bij werkgevers.
In 2010 is er voor alle activiteiten van het ministerie voor Jeugd en Gezin in totaal 6,5 miljard euro beschikbaar.
Meer informatie: Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut