Site-navigatie

Jongeren geven voorlichting over schoolverlaten

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 14 september 2009 – In Amsterdam is op 10 september een pilot gestart met een jongerenteam dat voorlichting geeft over voortijdig schoolverlaten (VSV). Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt nam hiervoor het initiatief.

Het team bestaat uit zes jongeren die zelf voortijdig schoolverlater waren maar uiteindelijk een opleiding zijn gaan volgen. Zij gaan op vijf scholen van ROC ASA en ROC van Amsterdam hun ervaringen aan de leerlingen vertellen. Het doel van de pilot is jongeren bewuster te maken van het belang van doorleren en het behalen van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma voor mbo niveau 2, havo of vwo.
De pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, de gemeente Amsterdam en de twee ROC’s. Het jongerenteam gaat door tot eind 2009. Daarna wordt bekeken of ook in andere steden jongerenteams komen.
Op de website www.stayinthegame.nu kunnen jongeren die dreigen uit te vallen zonder startkwalificatie met hun vragen terecht.
Meer informatie: www.stayinthegame.nu
Bron: Ministerie van OCW

Nederlands Jeugd instituut