Site-navigatie

MOgroep: verlagen caseload gezinsvoogd niet haalbaar

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 16 september 2009 – Het verlagen van de caseload – het aantal kinderen dat onder toezicht staat van één gezinsvoogd – lijkt deze kabinetsperiode onhaalbaar. Dat laat de MOgroep Jeugdzorg weten in een reactie op Prinsjesdag.

Er is te weinig geld beschikbaar voor jeugdbescherming, waardoor bureau jeugdzorg onvoldoende gezinsvoogden kan inzetten. Volgens de MOgroep is een van de oorzaken een gebrek aan goede financiële afspraken. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de kosten voor het inwerken van nieuwe medewerkers.
Al in 2007 is een convenant afgesloten dat een lagere caseload mogelijk moest maken, het zogenaamde Deltaplan Gezinsvoogdij. Volgens de MOgroep konden de bureaus jeugdzorg tot nu toe het Deltaplan uitvoeren door te bezuinigen op andere taken en doordat de provincies incidenteel financieel bijsprongen. In 2010 zullen deze middelen wegvallen, waardoor de caseload van de gezinsvoogden weer stijgt.
Meer informatie: Bericht MOgroep
Bron: MOgroep Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut