Site-navigatie

RMO en RVZ: versterk sociaal netwerk rond gezin

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 10 september 2009 -De overheid moet sociale netwerken rond gezinnen versterken en de jeugdzorg ontlasten. Steeds vaker zijn het beroepskrachten die gezinnen ondersteunen, waar vroeger vrienden en familie dat deden. Dat zeggen de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in hun advies ‘Investeren rondom kinderen’. Volgens de raden focust het jeugdbeleid zich te veel op de 15 procent kinderen waar iets mee aan de hand is. Daardoor denken we te weinig na over een gunstig opgroeiklimaat voor alle kinderen.

De adviesraden willen dat er op korte termijn ontmoetingsplaatsen voor ouders komen, bijvoorbeeld in scholen of in Centra voor Jeugd en Gezin. Voor de lange termijn adviseren de raden een sectoroverschrijdend gezinsbeleid waarbij aandacht is voor de inrichting van woonwijken, de verdeling van arbeid en zorg, de inrichting van scholen en de samenwerking tussen instanties als gezondheidscentra, sportverenigingen en politiebureaus.
Meer informatie: Advies Investeren rondom kinderen
Bron: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nederlands Jeugd instituut