Site-navigatie

Bureau Jeugdzorg Overijssel gekoppeld aan GBA

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 1 oktober 2009 – Bureau Jeugdzorg Overijssel is als eerste gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin was daarbij aanwezig. Het doel van de koppeling tussen de bureaus jeugdzorg en de GBA is een efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling tussen de partijen in de jeugdzorg. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg Overijssel kunnen voortaan de GBA-gegevens van nieuwe cliënten opvragen.

Sinds 1 juli 2009 zijn bureaus jeugdzorg verplicht cliënten te identificeren en registreren met het Burger Service Nummer, het voormalige Sofinummer. Het voordeel daarvan is volgens de directeur van Bureau Jeugdzorg Overijssel dat cliënten minder gegevens hoeven op te geven. De gegevens hoeven maar een keer geregistreerd te worden en komen altijd overeen met de GBA. Dat voorkomt foute namen en geboortedata of dubbele persoonsgegevens.
Bron: Bureau Jeugdzorg Overijssel

Nederlands Jeugd instituut