Site-navigatie

Extra geld voor aanpak Antilliaanse probleemjeugd

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 6 oktober 2009 – Tot en met 2013 komt er jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van overlast door Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren. In Nederland leven ongeveer 130 duizend Antilliaanse Nederlanders, die naar verhouding vaker hun opleiding niet afmaken, werkloos zijn en crimineel gedrag vertonen. De helft van het geld komt van het kabinet, de andere helft van de 22 betrokken gemeenten.

Het is de laatste keer dat het kabinet extra geld wil vrijmaken voor Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren. Het kabinet wil af van specifiek beleid voor een bepaalde groep. Het gaat de extra inzet voor Antilliaanse Nederlanders de komende jaren geleidelijk afbouwen en bij reguliere instanties in de gemeenten onderbrengen.
Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer met bijlagen
Bron: Regering.nl

Nederlands Jeugd instituut