Site-navigatie

Jongeren krijgen zorgpakket op Rotterdamse roc’s

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 1 oktober 2009 – Op Rotterdamse roc’s krijgen jongeren met problemen als schulden en verslaving vanaf oktober een zorgpakket aangeboden. Het project ‘Zorg op het mbo’ moet voorkomen dat jongeren met problemen voortijdig uitvallen en bestaat uit een laagdrempelig zorgaanbod in en rondom school.

Zo komen er huisartsen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen naar de roc’s en gaan banken de jongeren helpen met geld om te gaan. Alle roc’s krijgen een zorg- en adviesteam (ZAT). Bureau jeugdzorg gaat binnen een week nadat een jongere in een ZAT is besproken een indicatie stellen. Ook gaan jongerencoaches vijfhonderd jongeren intensief begeleiden.
Rotterdam gaat dit najaar zijn ervaringen met het gezamenlijk aanbieden van zorg op roc’s delen met andere steden. De eerste workshop is op het Congres Samenwerken voor de jeugd op 7 oktober in Nieuwegein.
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut