Site-navigatie

RIVM opent website over elektronisch kinddossier

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 7 oktober 2009 – Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid heeft op 6 oktober een website geopend over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg, ook bekend als het elektronisch kinddossier. Dat moet in de loop van 2010 de papieren dossiers van de jeugdgezondheidszorg vervangen.

De website informeert beroepskrachten en cliënten over de achtergronden en het gebruik van het digitale dossier.
Meer informatie: www.ddjgz.nl
Bron: RIVM/Centrum Jeugdgezondheid

Nederlands Jeugd instituut