Site-navigatie

Campagne huiselijk geweld van start

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 30 oktober 2009 – Op 23 november start de landelijke publiekscampagne tegen huiselijk geweld. De campagne ‘Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander’ wordt voor het derde jaar gehouden en is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Justitie, VWS en Binnenlandse zaken.

Het doel is dat iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft, weet dat ze hulp kunnen zoeken via het telefoonnummer 0900-1262626 en via de website Steunpunthuiselijkgeweld.nl.
Meer informatie: www.huiselijkgeweld.nl
Bron: MOVISIE

Nederlands Jeugd instituut