Site-navigatie

Evaluatie: Wet op de jeugdzorg voldoet niet

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 3 november 2009 – Jongeren kunnen nog steeds niet op één plek terecht voor zorg. Dat staat in de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg die minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin op 2 november aan de Tweede Kamer stuurde. Van een samenhangend aanbod aan jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor licht verstandelijk gehandicapten is geen sprake. Dat komt onder andere doordat de zorg uit verschillende budgetten betaald wordt.

Het Nederlands Jeugdinstituut pleit ervoor geen overhaaste stelselwijziging door te voeren. Het steeds weer verschuiven van verantwoordelijkheden, het opheffen van voorzieningen of het opzetten van nieuwe instellingen, lost de problemen niet op. Volgens het instituut moet er meer samenhang komen tussen de initiatieven die genomen worden om de problemen aan te pakken. Zaak is nu eerst een inhoudelijke visie op jeugdzorg uit te werken en van daaruit het stelsel in te richten.
Meer inf ormatie: Visie van het Nederlands Jeugdinstituut; Evaluatie Wet op de jeugdzorg
Bron: ANP; Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut