Site-navigatie

Hulp voor 18-plussers schiet tekort

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 2 november 2009 – De hulpverlening aan jongeren tussen 18 en 23 jaar schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar knelpunten in de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg. Er is te weinig laagdrempelige hulpverlening zoals kamertraining, hulp bij financiën en bij het vinden van werk. Wie verantwoordelijk is voor de hulpverlening aan deze jongeren is niet altijd duidelijk en de instanties voor jeugd- en volwassenenzorg werken niet goed samen. Ook kunnen jongeren alleen op vrijwillige basis geholpen worden, waardoor veel jongeren afhaken.

De onderzoekers pleiten voor een zorgplicht voor zorginstellingen, waardoor de 18- plussers recht krijgen op begeleiding naar volwassenheid. Een instelling blijft dan verantwoordelijk voor een jongere totdat die volledig is overgedragen aan een instelling voor volwassenen. Minister André Rouvoet voor jeugd en gezin gaat aandringen op een gezamenlijke aanpak van de knelpunten bij de Vereniging van N ederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.
Meer informatie: Rapport (Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar
Bron: Verwey-Jonker Instituut; Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut