Site-navigatie

Onderzoek naar RAAK gestart in oktober

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 30 oktober 2009 – Adviesbureau Berenschot en het Verwey-Jonker Instituut zijn in oktober gestart met een onderzoek naar de effecten van de regionale aanpak kindermishandeling (RAAK).

Met de uitkomsten, die in 2011 bekend zijn, kunnen gemeenten, provincies en het Rijk hun beleid verder aanscherpen. Beroepskrachten die bij de regionale aanpak kindermishandeling betrokken zijn, krijgen de komende anderhalf jaar drie keer een internetenquête voorgelegd.
RAAK is een onderdeel van de actieverklaring Aanpak kindermishandeling, die minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin, de provincies, de drie grootstedelijke regio’s en 35 gemeenten in 2008 ondertekenden.
Meer informatie: www.samenwerkenvoordejeugd.nl
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut