Site-navigatie

Twee competentieprofielen voor jeugdzorg opgesteld

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 4 november 2009 – Voor jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg zijn competentieprofielen opgesteld. De profielen beschrijven wat er van de beroepskrachten verwacht mag worden en hoe ze zich verder kunnen professionaliseren. Dat schept duidelijkheid voor de beroepskrachten zelf en hun werkgevers, die de profielen kunnen gebruiken in hun loopbaanbeleid. De profielen vertellen opleidingen voor welk werk ze toekomstige jeugdzorgwerkers en gedragsdeskundigen moeten opleiden of bijscholen.

De competentieprofielen zijn onderdeel van het Actieplan Professionalisering in de jeugdzorg, dat is opgesteld door onder meer het Nederlands Jeugdinstituut, de MOgroep en verschillende beroepsverenigingen.
Meer informatie: Bestelformulier jeugdzorgwerker; Bestelformulier gedragswetenschapper; NJI-dossier Professionalisering in de jeugdzorg
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut