Site-navigatie

Met eigen kracht huiselijk geweld bestrijden

Nieuwsbrief Jeugd NJi – De Eigen Kracht-conferentie is een succesvolle aanpak bij huiselijk geweld en zorgt ervoor dat de betrokkenen verantwoordelijkheid nemen voor de onderliggende problemen, de gevolgen en de oplossingen.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau WESP naar 25 Eigen Kracht-conferenties, een experiment dat op initiatief van het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord Holland is opgezet. Eigen Kracht is een besluitvormingsmodel waarin families en hun directe omgeving zelf beslissen over wat zij nodig hebben aan hulp en steun om de problemen op te kunnen oplossen.
Het onderzoek toont aan dat na een Eigen Kracht-conferentie de situatie van de deelnemende gezinnen meestal is verbeterd. Bovendien ervaren de betrokkenen meer veiligheid. De werkwijze is volgens de onderzoekers ook geschikt voor gezinnen met meerdere problemen. De deelnemers raden Eigen Kracht aan voor andere families, zeker wanneer kinderen getuige waren van het geweld.
Meer informatie: Onderzoeksrapport WESP
Bron: Eigen Kracht

Nederlands Jeugd instituut