Site-navigatie

Tweejarig akkoord voor de jeugdzorg afgesloten

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 30 november 2009 – Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft met de provincies en de stadsregio’s afspraken gemaakt over de jeugdzorg voor de komende twee jaar. In 2010 en 2011 gaan de provincies en regio’s zich inzetten voor het terugdringen van de vraag naar jeugdzorg en het beter op elkaar laten aansluiten van de preventieve lokale jeugdzorg en de zwaardere vormen van provinciale jeugdzorg.

Er komt ambulante jeugdzorg, zonder indicatiebesluit, met als doel kinderen en gezinnen eerder te helpen met lichte zorg waardoor het beroep op meer specialistische zorg wordt beperkt. Naast die ambulante zorg moeten meer kinderen gebruik kunnen maken van pleegzorg en gezinshuizen. Rouvoet ondersteunt de provincies daarbij door de positie van pleegouders te versterken, hun financiële vergoeding te verhogen en een wervingscampagne te starten.
Meer informatie: Het afsprakenkader
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut