Site-navigatie

Wettelijke erkenning voor beroepskracht jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd NJi – De beroepen jeugdzorgwerker en gedragswetenschapper in de jeugdzorg worden wettelijk erkend via een register. Dat schrijft minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin op 25 november in een brief aan de Tweede Kamer, waarmee hij instemt met het voorstel van de Stuurgroep actieplan professionalisering jeugdzorg. Binnen het actieplan zijn minimale vereisten vastgesteld waaraan afgestudeerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers moeten voldoen. Beroepskrachten zijn verplicht zich te laten na- en bijscholen om hun registratie te behouden.

Naast de verplichte scholing wordt ook een tuchtrecht ingesteld. Het tuchtrecht maakt het aan de ene kant mogelijk handelen van beroepskrachten door de eigen beroepsvereniging te laten toetsen. Het tuchtrechtcollege kan falende beroepskrachten uit het register verwijderen. De wettelijke erkenning en het tuchtrecht gelden voor alle beroepskrachten in de provinciaal gefinancierde, gesloten en justitiële jeugdzorg.
Meer informatie: Actieplan Professionalisering in de jeugdzorg; Bericht ministerie voor Jeugd en Gezin; Dossier Professionalisering in de jeugdzorg
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut