Site-navigatie

Bureau Halt laat criminele jeugd excuses maken

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 4 januari 2010 – De werkwijze van de Halt-bureaus is sinds 1 januari 2010 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn een intensiever contact met de ouders en de jongere en een verplicht excuus van de jongere aan de benadeelde. Omdat het aanbieden van excuses voor de meeste jongeren moeilijk is, kunnen ze het eerst oefenen met medewerkers van Bureau Halt.

De jongere moet ook de gemaakte schade vergoeden, waarbij Halt bemiddelt. Nieuw is verder dat de Halt-bureaus schoolverzuim en alcoholmisbruik mogen afhandelen.
Bureau Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van veelvoorkomende jeugdcriminaliteit. Per jaar gaan zo’n twintig duizend jongeren van 12 tot 18 jaar naar een Halt-bureau voor een zogenaamde Halt-afdoening.
Bron: Persbericht Halt Nederland

Nederlands Jeugd instituut