Site-navigatie

Meldcode kindermishandeling niet bekend in ggz

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 11januari 2010 – Ggz-instellingen zijn niet goed op de hoogte van de meldcode kindermishandeling ‘Over sommige kinderen moet je praten’, die GGZ Nederland vorig jaar heeft opgesteld. Dat constateert inspecteur Frank van Leerdam van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Het doel van de meldcode is het beschermen van zowel kwetsbare kinderen als de hulpverlener die mogelijke kindermishandeling meldt. De inspecteur heeft van ggz-bestuurders begrepen dat de meldcode bij hen onbekend was en ook niet toegepast wordt. De inspectie benadrukt dat het gaat om een observatie van de inspecteur en niet om een officieel onderzoek.
In 2010 komen de ministers van VWS en Jeugd en Gezin met een wetsvoorstel waardoor instellingen die te maken hebben met de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling een meldcode moeten instellen.

Meer informatie: Meldcode Over sommige kinderen moet je praten
Bron: Psy

Nederlands Jeugd instituut