Site-navigatie

Nieuw residentieel zorgaanbod versterkt rol ouders

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 12 januari 2010 – Het zorgaanbod ‘Jeugdzorg in Context’ (JIC) van de jeugdzorginstelling STEK zorgt ervoor dat vaker dan bij reguliere hulp kinderen en jongeren in de residentiële jeugdzorg beter zijn voorbereid op een terugkeer naar huis. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Ouders betrekken in de residentiële jeugdzorg’ van Esther Geurts, die op 14 januari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

JIC is een residentieel zorgaanbod dat zich meer dan regulier aanbod richt op het sociaal systeem van de jongere: ouders, gezin, familie en sociaal netwerk. Geurts onderzocht het gebruik van JIC, de werkwijze en het effect op het probleemgedrag en het gezinsfunctioneren. Uit het onderzoek blijkt dat ouders en hulpverleners JIC als positief ervaren. Ouders voelen zich competenter om hun kind terug in huis te nemen en hebben meer inzicht in het gedrag van hun kind. Geurts gaat ervan uit dat dat indirect effect heeft op dat gedrag.Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands Jeugd instituut