Site-navigatie

Voorzieningen voor overbelaste jongeren in kaart

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 11 januari 2010 – Het project- en onderzoeksbureau Ginkgo heeft de sociale kaart ‘(Dreigend) overbelaste jongeren’ ontwikkeld. De sociale kaart is bedoeld voor beroepskrachten die werken met jongeren die een gehandicapt, verslaafd of ziek familielid hebben. Jongeren met zulke thuisomstandigheden lopen meer risico op overbelasting. Dat kan weer tot ontwikkelings- en gedragsproblemen leiden. Door deze jongeren in beeld te brengen en hen vroegtijdig passende steun te bieden, kunnen volgens Ginkgo problemen worden voorkomen of beperkt.

In de sociale kaart staan interventies, websites en organisaties die hulp bieden bij het voorkomen van en tijdig ingrijpen bij overbelasting of dreigende overbelasting. Voorbeelden van zulke organisaties zijn de Kindertelefoon, de GGD en Centra voor Jeugd en Gezin. Bij de sociale kaart hoort een achtergrondartikel met meer informatie over het bieden van hulp aan deze jongeren.
Meer informatie: Sociale kaart; Achtergrondartikel
Bron: Ginkgo Zorgprojecten

Nederlands Jeugd instituut