Site-navigatie

Wachtlijsten gedaald door andere administratie

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 5 januari 2010 – De daling van de wachtlijsten in de jeugdzorg wordt deels veroorzaakt door administratieve handelingen. Dat stelt de Randstedelijke Rekenkamer in een rapport over de jeugdzorg in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. In 2009 zijn registratieachterstanden ingehaald en zijn kinderen zonder acute zorgvraag van de wachtlijst afgehaald.

De Rekenkamer vindt dat de afspraken tussen provincies en het Rijk over de wachtlijsten te eenzijdig gericht zijn op wachttijden van langer dan negen weken. Uit de cijfers wordt niet duidelijk dat ruim 40 procent van de kinderen meer dan 22 weken op de wachtlijst staat. Het kind moet volgens de Rekenkamer het uitgangspunt worden. Voor sommige kinderen is vijf weken wachten te lang, anderen kunnen langer dan negen weken wachten.
Meer informatie: Rapporten per provincie
Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut