Site-navigatie

Aanpak jonge dader afstemmen op achtergrond probleem

Nieuwsbrief Jeugd – 16 februari 2010 – De aanpak van jonge veelplegers moet afgestemd zijn op de achtergrond van de problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Openbaar Ministerie.

De onderzoekers onderscheiden vier categorieën jongeren die stelselmatig misdrijven plegen: jongeren met ernstige gedragsproblemen, jongeren uit een traumatische gezinssituatie, jongeren met zowel gedrags- als gezinsproblemen, en jongeren die van huis uit hebben meegekregen dat criminaliteit normaal is. Wanneer er bij elke jonge dader eerst gekeken wordt in welke categorie hij valt, kan daarbij de effectiefste aanpak gekozen worden.
Jongeren met ernstige gedragsproblemen zijn gebaat bij een intensieve psychiatrische behandeling, terwijl jongeren uit een traumatische gezinssituatie het meest hebben aan gezinsbehandeling. Bij jongeren met een combinatie van problemen is gezinsbehandeling gecombineerd met persoonlijke therapie het beste. Jongeren die hebben meegekregen dat criminaliteit n ormaal is, zijn het meest gebaat bij stevige sancties, scholing en begeleiding naar werk.
Meer informatie: Bericht Universiteit Utrecht
Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut