Site-navigatie

Aantal jongeren met alcoholvergiftiging stijgt

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 12 februari 2010 – Steeds meer minderjarigen worden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen. In 2007 waren er 231 gevallen, in 2008 waren dat er 288. In de eerste helft van 2009 zijn 184 jongeren met een alcoholvergiftiging behandeld. Dat is 25 procent meer dan in de eerste helft van 2008. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor alcoholbeleid STAP, de Universiteit Twente, het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde en de ziekenhuisvestigingen van de Reinier de Graaf Groep.

Jongeren met een alcoholvergiftiging zijn gemiddeld drie uur buiten bewustzijn, de zogenaamde alcoholcoma. Ze hebben gemiddeld tussen de tien en vijftien glazen alcohol gedronken. Hun drankjes kregen ze meestal van vrienden, maar soms ook via de supermarkt, horeca en slijterij.
Het rapport benadrukt dat het niet om probleemjongeren gaat, maar om gemiddelde jongeren uit traditionele gezinnen. Er werden evenveel jongens als meisjes opgenomen. De opgenomen jongeren wa ren tussen de 11 en 17 jaar.
Meer informatie: Het onderzoeksrapport
Bron: STAP

Nederlands Jeugd instituut