Site-navigatie

Buitenlands jeugdzorgaanbod moet aan eisen voldoen

Nieuwsbrief Jeugd NJi – Naast de kwaliteitseisen van de Wet op de jeugdzorg gaat het om eisen als: Er is een plan dat samen met de jongere is opgesteld, de jongere moet een vertrouwenspersoon in Nederland hebben en onderwijs kunnen volgen. Verder moet een zorgaanbieder aan de Inspectie jeugdzorg melden welke organisatie toezicht houdt als ze een jongere in het buitenland plaatst. De Tweede Kamer had over dit onderwerp een spoeddebat aangevraagd, omdat uit een rapport van de Inspectie jeugdzorg bleek dat toezicht op buitenlands zorgaanbod ontbrak. Diverse politieke partijen riepen de minister op onmiddellijk te stoppen met het buitenlands zorgaanbod. Bron: Ministerie voor Jeugd en Gez in

Naast de kwaliteitseisen van de Wet op de jeugdzorg gaat het om eisen als: Er is een plan dat samen met de jongere is opgesteld, de jongere moet een vertrouwenspersoon in Nederland hebben en onderwijs kunnen volgen. Verder moet een zorgaanbieder aan de Inspectie jeugdzorg melden welke organisatie toezicht houdt als ze een jongere in het buitenland plaatst.
De Tweede Kamer had over dit onderwerp een spoeddebat aangevraagd, omdat uit een rapport van de Inspectie jeugdzorg bleek dat toezicht op buitenlands zorgaanbod ontbrak. Diverse politieke partijen riepen de minister op onmiddellijk te stoppen met het buitenlands zorgaanbod.
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gez in

Nederlands Jeugd instituut