Site-navigatie

Meldcode Huiselijk Geweld gepresenteerd

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 2 februari 2010 – Staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS en minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin presenteerden op 1 februari de Meldcode Huiselijk Geweld. De meldcode moet leraren, zorgverleners en jeugdhulpverleners alert maken op signalen van mishandeling binnen een gezin en moet hen stimuleren om het te melden.

Naar verwachting gaat de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op 1 januari 2011 in. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor ruim een miljoen beroepskrachten in de gezondheidszorg, de jeugdzorg, het welzijnswerk, het onderwijs en de justitiële sector.
Meer informatie: Ministerie voor Jeugd en Gezin – meldcode; NJi – dossier Kindermishandeling, meldcodes
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut