Site-navigatie

Onvoldoende toezicht op jeugdzorg in buitenland

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 29 januari 2010 – Het buitenlandse zorgaanbod voor Nederlandse jongeren is niet zonder risico’s. Dat concludeert de Inspectie jeugdzorg in een rapport dat op 27 januari 2010 openbaar werd. De wet- en regelgeving is onduidelijk, waardoor de rechtspositie van jongeren in het gedrang kan komen. Daarnaast kunnen misstanden lang blijven bestaan door de grote afstand en het beperkte contact met Nederland.

De inspectie beschrijft voorbeelden van projecten waar jongeren veertien uur per dag, zesenhalve dag per week moesten werken of geen eten kregen als ze niet werkten. Ook waren er begeleiders die scholden tegen de jongeren en kwamen vechtpartijen voor tussen kinderen in gastoudergezinnen.
Zorgaanbieders hebben behoefte aan kwaliteitsnormen waar buitenlands zorgaanbod aan moet voldoen. Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin kondigde deze week aan het toezicht op buitenlandse zorg te gaan verbeteren. In de toekomst moeten zorginstellingen dan bij de inspectie melden welke jongeren zij waar plaatsen, en welke buitenlandse organisatie verantwoordelijk is voor het toezicht.
Meer informatie: Onderzoeksverslag buitenlands zorgaanbod; Volkskrantartikel
Bron: Inspectie Jeugdzorg; De Volkskrant, 29 januari

Nederlands Jeugd instituut