Site-navigatie

Parlementaire werkgroep verkent toekomst jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 3 februari 2010 – De parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg begint op 3 februari de eerste gesprekken met deskundigen om oplossingen te vinden voor de problemen in de jeugdzorg, zoals de lange wachtlijsten en de slechte coördinatie van zorg. De eerste gesprekken zijn met deskundigen van adviesbureau BMC. Zij concludeerden eind vorig jaar dat jongeren ondanks de invoering van de Wet op de jeugdzorg nog steeds niet de juiste zorg krijgen.

Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin komt in maart met voorstellen om het stelsel van de jeugdzorg te verbeteren. De werkgroep wil op basis van haar onderzoek eisen formuleren waaraan de plannen van de minister getoetst kunnen worden.
Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut