Site-navigatie

Vorig schooljaar 2.500 leerplichtige thuiszitters

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 3 februari 2010 – In het schooljaar 2008-2009 zaten naar schatting 2.500 leerplichtige kinderen en jongeren langer dan vier weken thuis. Dat blijkt uit onderzoek van Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren. De belangrijkste redenen voor het thuiszitten zijn gedragsproblemen, psychische problemen, ongemotiveerdheid van de leerling of problemen thuis.

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat thuiszitters pas na gemiddeld 28 dagen bij de leerplichtambtenaar gemeld worden. De wettelijke termijn om verzuim te melden was ten tijde van het onderzoek drie dagen, en werd dus ruim overschreden. In een reactie op het onderzoek wijst opdrachtgever staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs op het belang van een snelle melding van het verzuim. Ook stelt ze dat passend onderwijs een oplossing kan bieden en dat het belangrijk is dat leerlingen die thuiszitten op tijd besproken worden in een zorg- en adviesteam.
Meer informatie: Thuiszittersonderzoek
Bron: Ministerie van OCW; Ingrado

Nederlands Jeugd instituut