Site-navigatie

Europese uitspraak: illegale kinderen hebben recht op opvang

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 8 maart 2010 – Nederland moet voortaan dakloze illegale gezinnen opvangen. Dat is de bindende uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten, naar aanleiding van een klacht van Defence for Children. Door kinderen zonder verblijfsvergunning niet op te vangen, schendt Nederland het recht van kinderen op onderdak en bescherming zoals dat is vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest.

Asielzoekers die een afwijzing krijgen op hun asielaanvraag, krijgen kort de tijd het land te verlaten. Daarna beëindigt de overheid de opvang. Dit geldt ook als er nog een andere procedure loopt die ze in Nederland mogen afwachten. Schattingen gaan uit van enkele honderden illegale kinderen die geen opvang hebben.
Meer informatie: Artikel in Binnenlands bestuur
Bron: Binnenlands bestuur

Nederlands Jeugd instituut