Site-navigatie

Jongere heeft vaak slechte ervaring met jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 110 maart 2010 – Jongeren voelen zich weinig serieus genomen door de jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek van Defence for Children onder 230 jongeren naar hun ervaringen met de jeugdzorg. Tweede Kamerlid Pierre Heijnen overhandigde het onderzoek op 9 maart aan de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg.

Uit de resultaten blijkt dat 62 procent van de jongeren vindt dat ze niet goed geïnformeerd zijn over de bevoegdheden die jeugdzorg heeft. Daarnaast geeft 71 procent aan dat de gezinsvoogd niet goed bereikbaar is. 60 procent van de jongeren heeft niet het gevoel dat zij vóór hun uithuisplaatsing gehoord zijn door iemand die zij als deskundige beschouwen.
Volgens het onderzoek zijn jongeren die vinden dat er in de jeugdzorg goed naar hen wordt geluisterd ook vaak tevreden over de geboden zorg. Defence for Children stelt dat er meer aandacht moet komen voor de mening van jongeren in de jeugdzorg.
Meer inf ormatie: Rapport ‘Dat ze je naam kennen’
Bron: Defence for Children

Nederlands Jeugd instituut