Site-navigatie

Persoonlijkheidsprobleem jongere vroeg op te sporen

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 4 maart 2010 – Met een vragenlijst die verschillende dimensies van persoonlijkheidsproblemen in kaart brengt zijn persoonlijkheidsproblemen bij jongeren vroeger en beter vast te stellen dan met het DSM-IV classifiatiesysteem. Dat concludeert Noor Tromp in haar proefschrift ‘Adolescent personality pathology: a dimensional approach’ waarop ze 25 maart promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tromp heeft een vragenlijst voor persoonlijkheidspathologie bij volwassenen aangepast voor gebruik bij adolescenten.
De vragenlijst is gebaseerd op een zogenaamde dimensionele benadering en blijkt een goed middel voor het vroeg signaleren van persoonlijkheidsproblemen bij jongeren. De resultaten van het onderzoek weerspreken de veronderstelling dat persoonlijkheidsproblemen en -stoornissen pas boven de 18 jaar zijn vast te stellen.
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut