Site-navigatie

Een derde melders hoort te weinig terug van AMK

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 26 maart 2010 – Een derde melders hoort te weinig terug van AMK 26 maart 2010 Het AMK heeft voldoende contact met het kind en het gezin tijdens een onderzoek naar een melding van kindermishandeling. Als er geen contact met het kind is, is de aanleiding hiervan echter niet altijd goed vastgelegd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie jeugdzorg naar aanleiding van Kamervragen over het functioneren van de AMK’s.

Om de meldingsbereidheid te vergroten moeten professionele melders weten wat zij van het AMK mogen verwachten en horen wat er met hun melding is gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de ondervraagde melders niet tevreden is over de terugkoppeling.
De inspectie beveelt aan duidelijk vast te leggen wanneer en waarom wordt afgeweken van het zien of spreken van kinderen. Verder moet in een protocol komen te staan hoe wordt teruggekoppeld aan de melder en welke informatie melders krijgen als ze een melding doen.
Meer informatie: Onderzoek Landelijk toezicht AMK 2009; Aanbiedingsbrief van minister Rouvoet; NJi-literatuuronderzoek over kwaliteit van de AMK’s
Bron: Inspectie jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut