Site-navigatie

Jeugdzorg ontwikkelt aanpak omgangsbegeleiding

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 30 maart 2010 – Vijf jeugdzorginstellingen gaan onder de noemer ‘Ouderschap blijft’ een gezamenlijke methodiek voor omgangsbegeleiding ontwikkelen. Omgangsbegeleiding helpt ouders om onderlinge afspraken te maken over gedeeld ouderschap na een scheiding. Het belang van het kind en het recht op omgang met beide ouders staat daarbij centraal.

De methodiek is bedoeld voor ouders die lichte hulp nodig hebben bij een Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook voor ouders die begeleiding opgelegd hebben gekregen door de rechter of bureau jeugdzorg.
Het project ‘Ouderschap blijft’ maakt gebruik van de kennis en ervaring van bijvoorbeeld bureaus jeugdzorg en omgangshuizen. Bestaande werkwijzen voor geïndiceerde omgangsbegeleiding worden verder ontwikkeld en er komen nieuwe modules voor lokale, laagdrempelige hulp.
Ministerie voor Jeugd en Gezin en Pro Juventute financieren dit project en het Nederlands Jeugdinstituut is de projectleider. Tender, Jeugdformaat, Lindenhout, Horizon en Bureau Jeugdzorg Overijssel doen mee aan het project.
Meer informatie: NJi-dossier Scheiding: Provinciaal beleid; Website Ouderschap blijft
Bron: NJi

Nederlands Jeugd instituut