Site-navigatie

Pijnenburg onderzoekt wat werkt in de jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 25 maart 2010 – Huub Pijnenburg is sinds 25 maart lector ‘Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het lectoraat onderzoekt werkzame factoren in de jeugdzorg die niet nadrukkelijk onderdeel zijn van een interventie.

Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de kenmerken die een hulpverlener of hulpverlenende organisatie effectief maken. Ook kijkt het lectoraat naar beschermende factoren in de dagelijkse omgeving van kinderen en jongeren en hun opvoeders. Het doel is om de hulpverlening te verbeteren door inzichten over werkzame factoren in de praktijk te gebruiken.
Huub Pijnenburg is ontwikkelingspsycholoog. Naast zijn functie als lector is hij onder andere onderzoeker bij Praktikon en universitair docent aan de Masteropleiding Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Meer informatie: Lectoraat Werkzame Factoren
Bron: HAN

Nederlands Jeugd instituut