Site-navigatie

Derde generatie allochtonen vaker schoolverlater

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 21 april 2010 – Van de jongeren van de zogenaamde derde generatie migranten verlaat 15 procent voortijdig de school. Dat is 5 procent meer dan bij autochtone jongeren. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar jongeren en volwassenen tussen de 15 en 44 jaar van de derde generatie. Onder de derde generatie zijn wel minder voortijdig schoolverlaters dan onder de eerste en tweede generatie. Daar liggen de cijfers op respectievelijk 18 en 16 procent.

Daarnaast bleek uit de studie dat de derde generatie bijna even vaak een Halt-afdoening heeft als de eerste en tweede generatie. Het verschil met autochtonen is ruim 1 procentpunt.
Leden van de derde generatie hebben ouders die in Nederland zijn geboren, en minstens één grootouder die werd geboren in een niet-westers land. Ze gelden niet meer als allochtoon.
Meer informatie: Rapport Verkenning niet-westerse derde generatie
Bron: CBS

Nederlands Jeugd instituut